štvrtok 18. februára 2010

Pracovný material strany SAS R.Sulíka

zákon platba medzi občanom a štátom úprava zákona v systéme OB
zákon č. 600/2003 Z. z. zo dňa 6. novembra 2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý nahradil dovtedy platný zákon č. 281/2002 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004 prídavok na dieťa zrušiť
zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku zo dňa 16. mája 2002, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2002 a dodnes bol 4-krát novelizovaný rodičovský príspevok zrušiť
zákon č. 235/1998 Z. z. zo dňa 1. júla 1998 o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1999 a odvtedy bol 3-krát novelizovaný príspevok pri narodení zrušiť
príspevok rodičom
zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb zo dňa 1. júla 1998, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1999 a odvtedy bol 2-krát novelizovaný príspevok na pohreb zrušiť
zákon č. 627/2005 Z. z. zo dňa 14. decembra 2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa s účinnosťou od 1. januára 2006 jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti zrušit
 jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti  zrušit
 opakovaný príspevok dieťaťu zrušit 
 opakovaný príspevok náhradnému rodičovi zrušit 
 osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi zrušit 
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004 a odvtedy bol 11-krát novelizovaný nezdaniteľná časť na daňovníka novelizovať, vyňať nezdaniteľné minimum na daňovníka a manželku, zrušiť daňový bonus na dieťa, zrušiť rôzne nesystémové výnimky, 2% asignáciu zúžiť na charitu a zdravotné služby
nezdaniteľná časť na manžela/-ku
daňový bonus
zákon č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom zo dňa 30. júna 2004, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2005 a dodnes má 1 novelu náhradné výživné zrušiť
zákon č. 599/2003 Z. z. zo dňa 11. novembra 2003 o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004 a bol novelizovaný celkovo 8-krát dávka v hmotnej núdzi zrušiť
príspevok na zdravotnú starostlivosť-zrušit
 aktivačný príspevok zrušit
 príspevok na bývanie zrušit
 ochranný príspevok zrušit
 jednorazová dávka v hmotnej núdzi zrušit 

výnos MPSVaR č. 3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2006 dotácia na stravu zrušiť
dotácia na školské potreby-zrušit 
dotácia na motivačný príspevok-zrušit 
vyhláška č. 311/2004 Z. z. o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorá nadobudla účinnosť 1. júna 2004 štipendiá žiakom stredných škôl alebo špeciálnych škôl zrušiť
vyhláška č. 453/2005 Z. z. o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipendia s účinnosťou od 15. októbra 2005 prospechové štipendium zrušiť
mimoriadne štipendium
vyhláška č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 2006 sociálne štipendium zrušiť
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. februára 2004 a doposiaľ 7-krát novelizovaný príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie zrušiť
 vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie-zrušit
 príspevok na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca-zrušit
 príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť-zrušit
 príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie-zrušit
 príspevok na vykonávanie absolventskej praxe-zrušit
 príspevok na aktivačnú činnosť-zrušit
 príspevok na dochádzku za prácou-zrušit
 príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie-zrušit
 príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti-zrušit
 príspevok na činnosť pracovného asistenta-zrušit
 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zrušit
 príspevok na úhradu cestovných nákladov pri sprostredkovaní zamestnania-zrušit 

zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 1998 a odvtedy bol novelizovaný celkovo 19-krát peňažný príspevok na osobnú asistenciu novelizovať a ponechať sociálne služby
peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky
peňažný príspevok na opravu pomôcky
peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
peňažný príspevok na prepravu
peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
peňažný príspevok za opatrovanie
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. januára 2004 a dodnes celkovo 13-krát novelizovaný nemocenské dávky zmeniť v dvoch fázach: 1. fáza - úprava sadzieb poistného tak aby celú odvodovú povinnosť niesol zamestnanec, 2. fáza - novelizovať, ponechať dávky počas prechodných období, ponechať výpočet pre I. pilier a doplniť výpočet vyrovnávacej dávky, stanoviť nové sadzby solidárneho odvodu
dôchodkové dávky
úrazové dávky
dávka garančného poistenia
dávka v nezamestnanosti
odvod na nemocenské poistenie
odvod na starobné poistenie
odvod na invalidné poistenie
odvod na úrazové poistenie
odvod na garančné poistenie
odvod na poistenie v nezamestnanosti
odvod do rezervného fondu
zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorý nadobudol platnosť 1. augusta 2004 náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia zrušiť
zákon č. 305/2005 Z. z . o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2005 resocializačný príspevok zrušiť
príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa zrušiť
zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004 novelizovať, ostane len životné minimum na dospelú osobu, ktoré sa bude upravovať vždy k 1.1.
zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde, ktorý nadobudol účinnosť 1.apríla 1996 a odvtedy bol 11-krát upravovaný zrušiť minimálnu mzdu, musí ale ostať ustanovenie, v ktorom bude minimálna mzda ako vzťažná veličina pre iné výpočty nahradená 1,46 násobkom životného minima
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2005 a doposiaľ bol 4-krát novelizovaný odvod na zdravotné poistenie novelizovať, zmeniť sadzbu, vymeriavací základ a miesto výberu pre zdravotný odvod
zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2002 a odvtedy bol celkovo 9-krát novelizovaný zakotviť povinnosť zvýšiť hrubú mzdu o odvody zamestnávateľa, s účinnosťou jeden rok pred zavedením odvodového bonusu, definovať zodpovednosť zamestnávateľa pri pracovnom úraze a chorobe z povolania
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004 zakotviť povinnosť zvýšiť hrubé mzdy o odvody zamestnávateľa s účinnosťou jeden rok pred zavedením odvodového bonusu
zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2002

2 komentáre:

 1. nuz aky mi tu skandal .. total nezmysel, bez urazky

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Smutne... Ako si podaktori dokazu vymyslat a vytrhavat veci z kontextu. Ziadny takyto material strany SaS neexistuje.

  Jedna vec je ale pravda. SaS planuje skutocne ZRUSIT neprehladnu dzunglu desiatich odvodov a skoro stovky roznych prispevkov (ktorych pridelenie casto krat zavisi iba na lubovoli uradnika) a tieto prispevky NAHRADIT systemom odvodoveho bonusu a 2-3 socialnych davok s uplne jednoduchymi pravidlami ziskania, rovnako ako stal Richard Sulik v roku 2004 za zjednodusenim dzungle danovych predpisov a vynimiek a zavedenim tzv. rovnej dane, vdaka ktorej vzrastla suma vybrana na daniach aj napriek tomu, ze sadzba dane podstatne poklesla.

  Ak vas zaujima ako to v skutocnosti je, navstivte prosim priamo stranku R. Sulika
  http://web.sulik.sk/index.php?section=6

  OdpovedaťOdstrániť